Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOPJ năm 2020

 

LỊCH THI TOP J  2020

 

NGÀY THI

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

CẤP ĐỘ THI

LẦN 1

12/01/2020

18/11/2019 - 20/12/2019

SƠ - TRUNG CẤP

LẦN 2

15/03/2020

13/01/2020 - 21/02/2020

SƠ - TRUNG - CAO CẤP 

LẦN 3

17/05/2020

16/03/2020 - 24/04/2020

SƠ - TRUNG - CAO CẤP

LẦN 4

19/07/2020

18/05/2019 - 26/06/2020

SƠ - TRUNG CẤP

LẦN 5

13/09/2020

20/07/2019 - 21/08/2020

SƠ - TRUNG - CAO CẤP

LẦN 6

15/11/2020

14/09/2019 - 23/10/2020

SƠ - TRUNG - CAO CẤP

 

 

Lệ phí thi: 650,000VNĐ/ hồ sơ.

 

Các cấp độ TOPJ và so sánh với kỳ thi khác

TOPJ

JLPT

CEFR

EJU

Cao cấp

A

 

C2

Từ 350 điểm

B

N1

C1

Từ 270 điểm

C

Trung cấp

A

N2

B2

Từ 240 điểm

B

C

N3

B1

Từ 180 điểm

Sơ cấp

A-4

N4

A2

 

A-5

N5

A1

 

B

 

 

 

C