Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) trân trọng thông báo lịch thi dự kiến của Kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật TOPJ năm 2022

Các thông báo chi tiết và thay đổi của lịch thu hồ sơ từng tháng sẽ được CIEC đăng tải tại https://ciec.vn/ky-thi-topj-1

Trân trọng,