Thành lập trung tâm tư vấn Giáo dục quốc tế

"Thành lập Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế là để có một tổ chức sự nghiệp nhà nước chuyên trách thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục quốc tế và đào tạo với nước ngoài. Qua quá trình hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực  dịch vụ tư vấn du học, Trung tâm sẽ là nơi tìm hiểu, ứng dụng, triển khai các kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tư vấn giáo dục quốc tế, đào tạo với nước ngoài từ đó đóng góp thêm ý kiến cho Cục Đào tạo với nước ngoài trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này", ông Nguyễn Xuân Vang - Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài cho biết "Sự ra đời của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế là rất cần thiết và quan trọng. Tôi hy vọng Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế sẽ hỗ trợ các học sinh, sinh viên, công dân Việt Nam và các khách hàng khác có nhu cầu một cách chuyên nghiệp, hiệu quả nhất".