1,8 tỉ USD là con số mà các bậc phụ huynh ở Việt Nam dành để chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến du học ở nước ngoài.

Kết quả khảo sát về Báo cáo học tập cho tương lai của HSBC (HSBC’s Learning for life) vừa công bố đã cho biết con số này.

Theo đó qua khảo sát với hơn 5.550 phụ huynh tại 16 quốc gia cho thấy 77% bậc phụ huynh sẽ cân nhắc cho con cái học đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài nhằm trang bị cho con một khởi đầu suôn sẻ trên thị trường việc làm.

Tại Việt Nam, con số này cũng tăng theo mỗi năm. Theo Bộ Giáo dục và đào tạo , có khoảng 125.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài vào năm 2013. Con số này tăng 15% so với năm 2012 và là con số tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008-2009.

Vào năm 2013, có khoảng 1,8 tỷ USD được chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP năm 2013.

Nguồn: Tiền Phong