NỘI QUY
KHÓA TẬP HUẤN “KỸ NĂNG TIỀN DU HỌC NHẬT BẢN”

1. Học viên đăng ký tham gia lớp tại Form của Ban tổ chức (http://taphuan.ciec.vn)

2. Mang giấy tờ tùy thân (CMND/thẻ Căn cước) để kiểm tra tại bàn đón tiếp của BTC. Tới đúng giờ thông báo của lớp tập huấn.

3. Ổn định chỗ ngồi theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát, không thay đổi chỗ ngồi trong suốt thời gian diễn ra lớp tập huấn.

4. Giữ trật tự trong khi giáo viên, khách mời trình bày bài giảng. Gửi câu hỏi thảo luận tới cán bộ giám sát. Phát biểu khi được mời phát biểu, đặt câu hỏi.

5. Nếu gặp trường hợp đột xuất, bất khả kháng, liên hệ cán bộ giám sát.

6. Tham gia bài kiểm tra cuối khóa, nếu không hoàn thành bài kiểm tra thì học sinh sẽ không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành. Học viên thực hiện chính xác 75% bài kiểm tra cuối khóa sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn (gửi về sau 3-5 ngày kết thúc khóa).

Ban tổ chức
 

Lưu ý: 

a) Học viên khi đến khóa tập huấn phải xuất trình 1 trong 3 loại giấy tờ tùy thân bắt buộc có ảnh:  CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu gốc đúng thông tin đã đăng ký: Họ và tên; Giới tính; Ngày sinh

b) Học viên bị ốm, gặp tai nạn hoặc các trường hợp bất khả kháng không thể tham gia khóa tập huấn, gửi minh chứng về BTC thì sẽ được hỗ trợ 1 trong 2 hình thức: 
+ Hoàn lại phí đăng ký 
+ Tham gia khóa tập huấn khác do BTC tổ chức sau (trong vòng 1 năm)

c) Trong quá trình tham gia khóa tập huấn, nếu học viên gặp tình huống bất khả kháng về sức khỏe, … minh chứng được thì BTC sẽ hỗ trợ học viên tham gia khóa tập huấn khác do BTC tổ chức sau (trong vòng 1 năm)

d) Nếu BTC không tổ chức được khóa tập huấn, học viên đã đăng ký sẽ được thông báo và được lựa chọn 1 trong 2 hình thức: 
+ Hoàn lại phí đăng ký 
+ Tham gia khóa tập huấn/hình thức tổ chức khác do BTC thông báo trong vòng 6 tháng