Căn cứ kết quả thi vòng 2 của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo về quyết định phê duyệt kết quả thi tại vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 cho Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế. Chi tiết tại file gửi kèm.