Thay vì chỉ dạy suông những câu giáo điều, hoặc chỉ dừng lại ở việc bắt học sinh phải học thuộc lòng bài học đạo đức, các trường học ở Mỹ dạy học sinh phải biết sống vì mọi người thông qua các hành động cụ thể của chính các em.

Ở Mỹ, các tiểu bang được giao quyền tự chủ trong việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh. Các điều kiện tốt nghiệp THPT ở các tiểu bang không hoàn toàn giống nhau, thậm chí trong cùng một tiểu bang, các trường ở những thành phố khác nhau cũng có thể có những quy định khác nhau trong yêu cầu tốt nghiệp.

 

Chẳng hạn, ở tiểu bang Massachusetts, đa số thành phố đều đòi hỏi học sinh tốt nghiệp THPT phải học đủ 4 năm tiếng Anh, 3 năm môn Toán, 3 năm môn Khoa học, 3 năm môn Lịch sử hoặc Khoa học Xã hội.

Tuy nhiên, cũng có những thành phố trong tiểu bang có những yêu cầu khác về các lĩnh vực môn học, số năm học của từng môn và số giờ phục vụ cộng đồng (PVCĐ) mà học sinh phải hoàn thành để được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Điều đó được thể hiện qua “Các điều kiện tốt nghiệp dành cho các trường THPT công lập” do Sở Giáo dục Massachusetts (Massachusetts Department of Education) ban hành như sau:

 

Thành phố Tiếng Anh Toán Khoa học Lịch sử/ Khoa học Xã hội Nghệ thuật Ngoại ngữ Tin học Khác
             
(năm) (năm) (năm) (năm) (năm) (năm) (năm)
             
Andover 4 3 3 3 3 2   20 giờ PVCĐ
Avon 4 3 3 3     0,5 40 giờ PVCĐ
Ashland 4,5 2 2 2 1   1 10 giờ PVCĐ
Boston 4 4 3 3 1 2 0,5  
Dedham 4 3 3 2   2 1 1 năm học Kinh tế, 20 giờ PVCĐ
Dover- Sherborn 4 3 3 3 2 3 1 40 giờ PVCĐ
Medford 4 3 3 3 1 3 1 60 giờ PVCĐ
Melrose 4 3 3 3 2 1   12 giờ PVCĐ
Randolph 4 3 3 3 1,5   1 Lớp viết luận, 60 giờ PVCĐ

 

Bảng trên cho thấy, nhiều thành phố ở tiểu bang Massachusetts rất chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh tinh thần phục vụ cộng đồng. Kristiana Le, học sinh trường THPT, cho biết: “Ngoài các yêu cầu bắt buộc phải đạt được đối với các môn học trong trường, học sinh trường Avon muốn tốt nghiệp THPT phải tham gia đủ 40 giờ phục vụ cộng đồng mới được xét công nhận tốt nghiệp".

Các hoạt động phục vụ cộng đồng (Community service) là những hoạt động tình nguyện rất có ý nghĩa và đa dạng, chẳng hạn giúp việc trong các thư viện công cộng, phục vụ trong các sự kiện ở địa phương, chăm sóc người già, đi quyên góp tiền để giúp cho những người nghèo đói...

Để đạt yêu cầu về số giờ phục vụ cộng đồng, học sinh có thể tham gia mỗi năm một số giờ, miễn sao trong các năm học THPT có đủ tổng số giờ theo quy định. Số giờ phục vụ cộng đồng của học sinh chỉ được nhà trường công nhận khi các em nộp giấy xác nhận của những nơi đã đến phục vụ.

Từ những việc trên cho thấy, giáo dục phổ thông ở Mỹ không chỉ chú trọng đến việc đánh giá các môn mà còn quan tâm đến việc giáo dục cho học sinh biết sống vì cộng đồng. Thay vì chỉ dạy suông những câu giáo điều, hoặc chỉ dừng lại ở việc bắt học sinh phải học thuộc lòng những bài học đạo đức, các trường học ở Mỹ dạy học sinh phải biết sống vì mọi người thông qua các hành động cụ thể của chính bản thân học sinh trong các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đó là cách giáo dục hiệu quả nhất nhằm hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho học sinh.

Nguồn: VnExpress