Có 3 loại hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên học tại UK. Đó là scholaships, grants và bursaries. Vậy để giúp bạn hiểu rõ hơn sự khác biệt cũng như là cách nhận được hỗ trợ từ nhà trường, CIEC sẽ giúp bạn phân biệt 3 loại hỗ trợ tài chính này nhé.

1. Bursary 

Đây là một loại hỗ trợ tài chính được trao cho sinh viên dựa trên nguồn tài trợ của phụ huynh dành cho bạn. Nhà trường sẽ đưa ra một mức nhất định, những người có bố mẹ kiếm được nhiều hơn mức đó sẽ nhận được ít hỗ trợ hơn và ngược lại.

Cách nhận bursary: đăng ký qua website của trường. 

2. Scholarship

Đây là phần thưởng dành cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, thể thao hay lĩnh vực khác. Bạn sẽ được giảm học phí hoặc được hỗ trợ chi phí ăn ở.

Cách nhận scholarships: Tất cả các trường đều có quy trình xét duyệt riêng. Có thể sẽ có một buổi kiểm tra để đảm bảo bạn xứng đáng với suất học bổng.

3. Grant

Đây là khoản tiền được dung cho những mục đích cụ thể, như là du học hay là tiến hành một nghiên cứu. Khoản tiền này sẽ được cấp bởi trường và việc đạt được nó hay không dựa vào lý do mà bạn muốn thực hiện mục đích của mình.

Cách nhận grant: Đối với việc tiến hành nghiên cứu, bạn sẽ phải nộp tiến trình và kế hoạch nghiên cứu cụ thể cho trường. Nhà trường cũng có thể phỏng vấn bạn để hiểu rõ thêm về dự định của bạn. 

Huy Trần – Theo Studentworldonline