Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn du học, tư vấn xúc tiến giáo dục quốc tế và đào tạo với nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Đối với học sinh, sinh viên, và các bậc phụ huynh, CIEC cam kết cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và đáng tin cậy để người học và gia đình có thể đưa ra các quyết định hợp lý nhất trong quá trình du học. CIEC cam kết cung cấp dịch vụ trên cơ sở đặt lợi ích phát triển tương lai của học sinh, sinh viên ở vị trí trung tâm; luôn nỗ lực tối đa trong việc đàm phán, thương lượng để đạt được các hỗ trợ học thuật, tài chính cho các học sinh, sinh viên Việt Nam.

Đối với xã hội, CIEC đặt ra sứ mệnh mang đến cơ hội  cho các công dân trẻ của Việt nam, tương lai của đất nước được tiếp xúc, học tập, trải nghiệm  tại các cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng tại nước ngoài, được trao cơ hội phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ, cơ hội trải nghiệm những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, tạo dựng nền tảng vững chắc phát triển tương lai sự nghiệp của các công dân Việt Nam..

Đối với các đối tác trong nước và quốc tế, CIEC cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy cùng chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh và tiến hành hoạt động hợp tác trên nguyên tắc tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, để tiến đến mối quan hệ bền vững, hai bên cùng có lợi.

Đối với tư vấn viên, nhân viên, CIEC tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có tính sáng tạo cao. Đặt yếu tố con người trong hoạt động dịch vụ lên vị trí cao nhất là tôn chỉ hành động của CIEC.

Giá trị cốt lõi

    Chính thống, đáng tin cậy
    Quan tâm thấu hiểu
    Năng động, chuyên nghiệp
    Nỗ lực tiến tới sự hoàn hảo