Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế xin trân trọng thông báo:

Từ kỳ thi TOPJ tháng 07 năm 2023, trong Bảng điểm của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật TOPJ sẽ có thêm mục hiển thị cấp độ tham khảo của CEFR (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu). Tuy nhiên, 3 cấp độ Sơ cấp, Trung cấp, cao cấp cũng như thước đo trình độ, môn thi và cấu trúc đề thi của kỳ thi TOPJ vẫn giữ nguyên, hoàn toàn không thay đổi.

Trong báo cáo “Khung tham chiếu giáo dục tiếng Nhật” của Cục Văn hóa Nhật Bản (Bunkacho) đã đề ra cần hoàn thiện, áp dụng một tiêu chí chung trong đánh giá trình độ tiếng Nhật của các kỳ thi. Do vậy, chúng tôi đã quyết định từ tháng 07/2023 sẽ hiển thị thêm mục quy đổi cấp độ tham khảo CEFR – một khung chuẩn chung được áp dụng rộng rãi toàn cầu trên Bảng điểm TOPJ.   

Quý vị có thể tham khảo bảng quy chiếu cấp độ cụ thể như sau:

Trân trọng,