Theo công bố của Thủ tướng Ấn Độ vào tháng 1 năm 2018, Ấn Độ cấp 1,000 suất học bổng đào tạo tiến sỹ cho học giả tại các nước thành viên ASEAN tại các Viện Công nghệ Thông tin Ấn Độ (IITs). Viện IIT tại Delhi đã được Bộ Phát triển Nhân lực (MHRD) của Chính phủ Ấn Độ chỉ định là cơ quan IIT điều phối chương trình nghiên cứu.

1.Quyền lợi:
MHRD sẽ là đơn vị cấp học bổng, cùng với kinh phí nghiên cứu theo chương trình. IITs cũng sẽ cung cấp sinh hoạt phí cho sinh viên từ kinh phí của họ. 

2.Cách thức đăng ký:
Cổng thông tin “(http://asean.iitd.ac.in)” đã được thiết lập để quản lý quá trình nộp và xét duyệt hồ sơ. Ứng viên từ các nước thành viên ASEAN có thể đăng nhập vào cổng thông tin để đăng ký chương trình nghiên cứu theo nguyện vọng của họ tại các viện IIT. Chính phủ Ấn Độ đã chính thức mở chương trình nghiên cứu tại New Delhi vào thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019.

3.Thời gian theo học:
Đợt sinh viên đầu tiên của chương trình nghiên cứu IIT sẽ nhập học vào tháng 1 năm 2020. Khóa học sẽ kéo dài ba năm 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022.
Để được hỗ trợ về hồ sơ ứng tuyển, các ứng viên vui lòng liên hệ đến Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC), Cục Hợp tác quốc tế qua email: info@ciec.vn hoặc hotline: 024.6689.3555.