Kính gửi các Quý Đơn vị/ cá nhân đăng ký thi TopJ.

Nhằm tạo điều kiện cho các học sinh chuẩn bị đi du học Nhật Bản, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế phối hợp với Văn phòng TopJ Việt Nam quyết định trong tháng 11/2019 sẽ tổ chức 2 kỳ thi TopJ vào 2 đợt cụ thể như sau:

Đợt 1: Ngày thi 10/11/2019.
Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 29/10/2019.
Phiếu dự thi sẽ được trả vào 2 ngày 04-05/11/2019.


Đợt 2: Ngày thi 17/11/2019.
Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 25/10/2019.
Phiếu dự thi sẽ được trả vào 2 ngày 11-12/11/2019.

Lưu ý:
1. Thí sinh có thể đăng ký cùng một lúc 2 đợt thi nêu trên (Với điều kiện 02 Đơn đăng ký + Lệ phí thi cho 2 đợt). Lưu ý nội dung thi của 2 đợt hoàn toàn khác nhau.
2. Trường hợp các đơn vị/ cá nhân đã đăng ký hồ sơ thi TopJ từ ngày 27/09 – 23/10 vẫn sẽ dự thi TopJ vào ngày 17/11/2019 như trên Phiếu thu đã phát hành.

Thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký dự thi năng lực tiếng Nhật TopJ kỳ tháng 11/2019 tại link: https://ciec.vn/thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-du-thi-nang-luc-tieng-nhat-topj-ky-thang-11-2019

Vậy Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế xin thông báo với các đơn vị, cá nhân được biết để chủ động đăng ký thi Top J cho các thí sinh.