Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Trường Đại học Nalanda - Ấn Độ đã mở đăng ký học các chương trình thạc sĩ khoá 2021-2023 tại Trường. Chương trình được tài trợ bởi Quỹ Hợp tác ASEAN - Ấn Độ, học bổng dành cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện từ ASEAN.

Học bổng bao gồm học phí, vé máy bay khứ hồi, tiền ăn ở và tiền trợ cấp hàng tháng.

Thông tin chi tiết về các chương trình:

Chương trình MBA về Quản lý và Phát triển bền vững:
https://nalandauniv.edu.in/academics/sms/

Chương trình MSc về Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường:
https://nalandauniv.edu.in/academics/sees/

Chương trình MA về Nghiên cứu Phật học, Triết học & Tôn giáo: https://nalandauniv.edu.in/academics/sbs-pcr/

Chương trình MA về Nghiên cứu Lịch sử:
https://nalandauniv.edu.in/academics/shs/

Các chương trình sắp được đưa vào giảng dạy: Nghiên cứu Ấn Độ giáo, Nghiên cứu văn học bằng tiếng Anh, Sức khỏe cộng đồng.
Ứng viên quan tâm có thể nộp đơn trước ngày 01/7/2021 thông qua cổng đăng ký trực tuyến: https://online.nalandauniv.edu.in/app/ .

Ngoài ra, các thông tin khác về chương trình học bổng của Trường ứng viên có thể tìm thấy tại:
- Quy trình nhập học: https://nalandauniv.edu.in/admissions/admission-process/
- Tiêu chí xét duyệt: https://nalandauniv.edu.in/admissions/eligibility-criteria/
Email liên hệ: Foreignnstudents@nalandauniv.edu.in