Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bắt đầu tuyển sinh “Chương trình học bổng dành cho lãnh đạo trẻ (YLP)” của Chính phủ Nhật Bản năm 2020 dành cho đối tượng là những người đang làm việc tại các cơ quan Chính phủ vv…

   Những người có nguyện vọng ứng tuyển không thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển từ các cơ quan được chỉ định tiến cử dưới đây. Những thông tin cụ thể liên quan đến cách thức nộp hồ sơ xin liên hệ đến những cơ quan tiến cử này.

Điều kiện ứng tuyển (tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực ngoại ngữ) được quy định cụ thể, vì vậy các ứng viên cần đọc kỹ “Hướng dẫn tuyển sinh” của chương trình này.

 

1. Chương trình tuyển sinh, trường đại học tiếp nhận của Nhật Bản, bằng cấp, cơ quan tiến cử

Chương trình Trường đại học tiếp nhận của Nhật Bản Bằng cấp Cơ quan tiến cử về Đại sứ quán Nhật Bản

 KHOA CHÍNH PHỦ -
SCHOOL OF GOVERNMENT

 National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) in Tokyo

 Master’s 
 Degree in 
 Public Administration
 /Public Policy

 ・Bộ Giáo dục và Đào tạo
 ・Học viện ngoại giao
 ・Văn phòng Đề án 165 Ban tổ chức
 trung ương Đảng

KHOA QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG -
SCHOOL OF LOCAL GOVERNANCE

 National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) in Tokyo

 Master’s Degree
 in Public
 Administration
 /Public Policy)

 ・Cục hợp tác quốc tế Bộ Nội vụ
 ・Văn phòng Đề án 165 Ban tổ chức trung
 ương Đảng

 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -
BUSINESS  ADMINISTRATION

 Hitotsubashi University Business
 School, School of International
 Corporate Strategy (Hitotsubashi ICS)
 in Tokyo

 Master of Business
 Administration
 (MBA).

 ・Bộ Giáo dục và Đào tạo
 ・Bộ Tài chính
 ・Phòng Thương mại và Công nghiệp 
  Việt Nam (VCCI)
 ・Hiệp hội dệt may Việt Nam

 KHOA LUẬT - LAW

 Kyushu University, Graduate
 School of Law in Fukuoka

 Master’s degree in
 Law

 ・Bộ Công thương
 ・Bộ Tư pháp
 ・Bộ Tài chính
 ・Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 ・Bộ Công an

 KHOA QUẢN LÝ VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
- HEALTHCARE ADMINISTRATION

 Nagoya University,
 Graduate School of Medicine
 in Nagoya, Aichi

 Master of Science in
 Health Care
 Administration

 Bộ Y tế

 

2. Hướng dẫn tuyển sinh, Đơn ứng tuyển: download tại địa chỉ:
      (SCHOOL OF GOVERNMENT) 
      (SCHOOL OF LOCAL GOVERNANCE)
      (BUSINESS ADMINISTRATION)
      (LAW)
      (HEALTHCARE ADMINISTRATION1 HEALTHCARE ADMINISTRATION2)


 

3. Những hỗ trợ dành cho lưu học sinh YLP (năm 2020)
      (1) Học bổng: 242.000 Yên/ tháng (dự kiến)
      (2) Học phí: được miễn hoàn toàn học phí, phí nhập học, phí kiểm tra
      (3) Phí sang Nhật Bản và trở về nước: được cấp vé máy bay

 

4. Thông tin liên quan đến các chương trình học
      ○ School of Government and School of Local Governance:
      National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
 
      ○ Business Administration
      Hitotsubashi University Business School, School of International Corporate Strategy (Hitotsubashi ICS)
 
      ○ Law
      Kyushu University, Graduate School of Law
 
      ○ Healthcare Administration
      Nagoya University, Graduate School of Medicine

 

Để được hỗ trợ về hồ sơ ứng tuyển, các ứng viên vui lòng liên hệ đến Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC), Cục Hợp tác quốc tế qua email: info@ciec.vn hoặc hotline: 024.6689.3555.