Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng “Global Korea Scholarship for Graduate Degrees” năm 2021 dành cho công dân toàn cầu theo học sau đại học tại các trường đại học Hàn Quốc. Chương trình học bổng nhằm thúc đẩy trao đổi giáo dục quốc tế và làm sâu sắc thêm mối quan hệ  hữu nghị giữa Hàn Quốc và các nước tham gia. 

Tổng chỉ tiêu học bổng dành cho Việt Nam là 70, trong đó 30 chỉ tiêu qua kênh Đại sứ quán Hàn Quốc (Đại sứ quán tại Hà Nội giới thiệu 18 ứng viên, Lãnh sự quán tại TP. Hồ Chí Minh giới thiệu 12 ứng viên); 40 chỉ tiêu qua kênh các trường đại học Hàn Quốc. 

Thời hạn đăng ký qua kênh Đại sứ quán Hàn Quốc là ngày 12/3/2021. Thời hạn đăng ký với các trường đại học Hàn Quốc do từng trường quyết định. 

Tài liệu hướng dẫn dự tuyển, form đăng ký và các tài liệu liên quan được đính kèm thông báo này đăng tải tại trang web www.studyinkorea.go.kr
 

Tải về:

Application Guidelines (English)

Application Guidelines (Korean)

Application Forms

Application FAQs