Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED) - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp vùng Wallonie - Bruxelles về đào tạo sau đại học giai đoạn 2013-2015, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Wallonie - Bruxelles (WBI) thông báo cấp học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh bằng ngân sách Nhà nước Việt Nam (NSNN) năm 2015 tại Vương quốc Bỉ như sau:

1. Chế độ học bổng và số lượng học bổng
Wallonie - Bruxelles sẽ tài trợ bảo hiểm y tế và có thể trợ cấp học bổng bổ sung hàng tháng tương đương số tiền chênh lệch (nếu có) giữa học bổng do Chính phủ Việt Nam cấp và học bổng sau đại học do Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ cấp cho nghiên cứu sinh học tập tại Bỉ bằng ngân sách Nhà nước Việt Nam; phía Việt Nam sẽ trả lệ phí đăng ký học tại các trường đại học Pháp ngữ của Bỉ (Wallonie - Bruxelles) tương đương với mức áp dụng cho các nghiên cứu sinh Bỉ.
Số lượng học bổng: không hạn chế.
2. Điều kiện dự tuyển
- Nghiên cứu sinh Việt Nam đi học tại một trường đại học thuộc Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ (Wallonie - Bruxelles) bằng ngân sách Nhà nước Việt Nam năm 2014.
- Ưu tiên cho ứng viên đạt được học bổng học tập hoặc nghiên cứu trong khuôn khổ các dự án hợp tác được Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Wallonie-Bruxelles quyết định, hoặc trong khuôn khổ các lĩnh vực có khả năng cạnh tranh cao thuộc Kế hoạch Marshall 2.0, bao gồm các lĩnh vực: khoa học đời sống, công nghiệp thực phẩm, cơ khí, vận tải - kho vận - hậu cần, hàng không - vũ trụ, công nghệ mới bảo vệ môi trường. Các hồ sơ ứng viên thuộc lĩnh vực khác cũng vẫn được xem xét.

 

3. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ làm bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, chuyển thành 01 bộ hồ sơ dạng file nén và gửi tới địa chỉ email: belgium@vied.vn trước ngày 10/7/2015 để được Cục Đào tạo với nước ngoài xác nhận và giới thiệu cho phía Wallonie - Bruxelles xét cấp học bổng.
Hồ sơ gồm:
- Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sinh tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước;
- Thư chấp nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh năm 2015 của giáo sư Bỉ hoặc giấy chứng nhận ứng viên đang học tập tại Bỉ do cơ sở đào tạo Bỉ cấp;
- Bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ;
- Sơ yếu lý lịch;
- Đề cương nghiên cứu sinh;
- Danh mục công trình khoa học (nếu có).

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC)
Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 21 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 6689.3555/ 0922.222.629 (hotline)
Website: www.ciec.vn