Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài, thông báo về Chương trình học bổng Ignacy Lukasiewicz năm 2015/2016 đến các ứng viên quan tâm.

Tên học bổng: Chương trình học bổng Ignacy Lukasiewicz
Trình độ đào tạo:

-    Đại học (kèm 1 năm dự bị Đại học tại Ba Lan)
-    Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

Thời hạn nộp hồ sơ:

1.    Đối với học bổng Đại học: ngày 07/07/2015
2.    Đối với học bổng Nghiên cứu sinh Tiến sĩ: ngày 03/07/2015

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, danh mục các ngành học, cơ sở đào tạo theo từng bậc học được cấp học bổng xin liên hệ: 

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CIEC)
Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 21 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 6689.3555/ 0922.222.629 (hotline)
Website: www.ciec.vn