Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cấp học bổng KOICA năm 2020 bao gồm 21 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ. Thông tin chi tiết về từng chương trình có thể tham khảo tại địa chỉ http://koica.go.kr/ciat/index.do. Hiện tại, thông tin về 5 trong số 21 chương trình đã được đưa lên website, thông tin về 16 chương trình còn lại sẽ được đưa lên trong tháng 02/2020. Mỗi ứng viên chỉ được lựa chọn dự tuyển một chương trình.

Hồ sơ dự tuyển gửi đến Văn phòng KOICA Việt Nam trước ngày 24/3/2020.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ http://koica.go.kr/ciat/index.do hoặc liên hệ Ms. My Thanh qua số điện thoại 024 38316911 (máy lẻ 112) hoặc email thanhkoica@gmail.com.