Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng KOICA năm 2023 bao gồm 22 chương trình đào tạo thạc sĩ và 2 chương trình đào tạo tiến sĩ cho đối tượng là công chức viên chức cơ quan nhà nước. Thông tin chi tiết về từng chương trình có thể tham khảo tại địa chỉ http://koica.go.kr/ciat/index.do

Chương trình học bổng dành cho đối tượng đang công tác tại cơ quan nhà nước. Mỗi ứng viên chỉ được lựa chọn dự tuyển 01 chương trình. Ứng viên vượt qua vòng hồ sơ sẽ được liên hệ để tham gia phỏng vấn. Ứng viên trúng tuyển cần tiếp tục đóng góp cho cơ quan công tác ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp. 

Hồ sơ dự tuyển cần thực hiện đúng theo tài liệu hướng dẫn kèm theo (xem tại đây) và gửi đến Văn phòng KOICA Việt Nam trước ngày 28/2/2023.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ http://koica.go.kr/ciat/index.do hoặc liên hệ bà Mỹ Thành qua số điện thoại 024.38316911 (máy lẻ 112) hoặc email thanhkoica@gmail.com.