Trong khuôn khổ hợp tác giáo dục Việt Nam – Hungary, Quỹ học bổng Tempus, Hungary thông báo chương trình học bổng nghiên cứu tại Hung-ga-ri dành cho ứng viên đã tốt nghiệp đại học, giảng viên, nghiên cứu viên có nguyện vọng nâng cao trình độ tại các viện nghiên cứu, đào tạo cấp cao tại Hung-ga-ri.

Ứng viên phải có ít nhất bằng Thạc sĩ để có thể dự tuyển chương trình học bổng (bao gồm các khóa từ 3-29 ngày và từ 1-10 tháng). Ứng viên có thể chọn đăng ký tham gia chương trình sau đại học đối với ứng viên đã có bằng thạc sĩ hoặc sau tiến sĩ đối với ứng viên đã có bằng tiến sĩ. Không có giới hạn độ tuổi cho ứng viên ứng tuyển.

Ứng viên cần nộp hồ sơ online tại hệ thống của Quỹ học bổng Tempus trước 23h00 ngày 27/02/2020 theo giờ Hung-ga-ri, hồ sơ có thể được điền bằng tiếng Hung-ga-ri, Anh, Pháp hoặc Đức. Hồ sơ nộp qua bưu điện hoặc email sẽ không được chấp nhận.

Giá trị học bổng:
- Đối với bậc sau đại học: Học bổng 80.000HUF/tháng và 70.000HUF/tháng hỗ trợ tiền ở.
- Đối với bậc sau tiến sĩ: Học bổng 120.000HUF/tháng và 80.000HUF/tháng hỗ trợ tiền ở.

Quá trình nhận học bổng có thể bắt đầu sớm nhất từ ngày 01/9/2020 và kết thúc muộn nhất ngày 31/8/2021.
Địa chỉ nộp hồ sơ online: https://scholarship.hu/
Hướng dẫn nộp hồ sơ online: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants/ 

Ứng viên có nhu cầu tìm hiểu thêm về chương trình vui lòng xem thông tin tại file đính kèm theo thông báo hoặc liên hệ với Quỹ học bổng Hung-ga-ri:
Địa chỉ: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Địa chỉ gửi thư: 1438 Budapest 70, Postafiók: 508
Web: http://tka.hu/palyzatok/3005/allamkozi-osztondijak/
Email: bilateral@tpf.hu