Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Việt Nam) thông báo chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khai thác mỏ (Chương trình KIZUNA) năm 2020.

Số lượng học bổng: 20 chỉ tiêu cho tất cả các nước được chương trình hỗ trợ.
Bậc đào tạo: Thạc sĩ, Tiến sĩ và Nghiên cứu ngắn hạn.
Ngôn ngữ dùng trong học tập, nghiên cứu: Tiếng Anh.

Giá trị học bổng:
1. Vé máy bay hai chiều.
2. Lệ phí tuyển sinh, phí nhập học, học phí.
3. Trợ cấp hàng tháng bao gồm sinh hoạt phí và phí nhà ở.
4. Các chi phí khác hỗ trợ cho quá trình học tập tại Nhật Bản, bao gồm phí tham quan, thực tập, quần áo.

Điều kiện về hồ sơ:
1. Đơn đăng ký dự tuyển (Phụ lục 1).
2. Bằng Đại học (đối với ứng viên dự tuyển chương trình thạc sĩ)/Bằng Thạc sĩ (đối với ứng viên dự tuyển chương trình Tiến sĩ).
3. Bảng điểm.
4. Thư giới thiệu (Phụ lục 2).
5. Photo công chứng hộ chiếu còn hiệu lực.
6. 02 ảnh 3x4.
7. Chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực.
8. Check list (Phụ lục 3).
9. Giấy khám sức khoẻ đủ điều kiện học tập tại nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17:00 ngày 12/12/2019 tính theo dấu bưu điện.

Lộ trình xét duyệt hồ sơ:
1. Xét duyệt hồ sơ bởi JICA: Tháng 12/2019 đến tháng 02/2020.
2. Xét duyệt hồ sơ bởi các trường đại học của Nhật Bản: Tháng 02/2020 đến tháng 3/2020.
3. Phỏng vấn ứng viên dự tuyển bởi JICA và các trường đại học: Tháng 3/2020 đến tháng 5/2020.
4. JICA sẽ thông báo cho ứng viên trúng tuyển vào cuối tháng 5/2020.

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các biểu mẫu, ứng viên có thể tham khảo tại file đính kèm theo thông báo hoặc liên hệ với Văn phòng JICA tại Việt Nam tại địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội. Điện thoại: (8424)-38315005, website: http://www.jica.go.jp/vietnam.  

Download phụ lục tại đây.