Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Bộ Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Phát triển Vương quốc Thái Lan cấp học bổng đào tạo sau đại học năm 2021 tại Thái Lan, cụ thể như sau:

1. Bậc đào tạo: Thạc sĩ và tiến sĩ

2. Giá trị học bổng
Ứng viên trúng tuyển chương trình được nhận học bổng bao gồm:
- Học phí;
- Được hỗ trợ tiền ở, tài liệu học tập;
- Tiền vé máy bay một lượt đi và một lượt về khi bắt đầu và kết thúc khoá học;
- Được cấp bảo hiểm y tế và bảo hiểm tại nạn trong suốt quá trình học tập tại Thái Lan;
- Được cấp thêm tiền sinh hoạt phí hàng tháng.

*Mức hỗ trợ tuỳ theo ngành, trường mà ứng viên đăng ký. Chi tiết vui lòng xem tại phụ lục. Ứng viên lưu ý chon các ngành, trường mà phía Thái Lan có dành học bổng cho Việt Nam.

3. Yêu cầu chung
- Ưng viên là người có quốc tịch Việt Nam, không quá 27 tuổi đối với bậc thạc sĩ và 35 tuổi đối với bậc tiến sĩ;
- Có bằng cấp đáp ứng theo tiêu chí của chương trình học bổng;
- Có trình độ tiếng Anh tốt;
- Đủ sức khoẻ để theo học.

4. Danh sách các trường
- Chiang Mai University;
- King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang;
- Mae Fah Luang University;
- Mahidol University;
- Prince of Songkla University;
- Suranaree University of Technology;
- Thammasat University;

5. Thời hạn nộp hồ sơ: 19/02/2021
Ứng viên quan tâm đến chương trình vui lòng xem thông tin chi tiết tại file này.