Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Cơ quan Hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) phối hợp cùng với các trường đại học, viện nghiên cứu thông qua chương trình học bổng bậc thạc sĩ năm 2020 trong Chương trình Sau đại học quốc tế Thái Lan (TIPP).

Học bổng TIPP nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác phát triển quốc tế của Thái Lan với mục đích tạo điều kiện cho Thái Lan và các nước đối tác trao đổi kinh nghiệm cũng như thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tất cả các nước.Chương trình dành học bổng để học sau đại học về 5 lĩnh vực then chốt gồm Học thuyết kinh tế vừa đủ (SEP), Biến đổi khí hậu, An toàn thực phẩm, Y tế công cộng và Các mục tiêu phát triển bền vững.

Năm 2020, TIPP dành cho Việt Nam 05 suất học bổng đào tạo thạc sĩ trong các lĩnh vực nêu trên. Ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thông qua Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại file hoặc truy cập www.tica.thaigov.net hoặc email: tipp@mfa.mail.go.th.