Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Bộ Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Phát triển Vương quốc Thái Lan cấp học bổng đào tạo sau đại học năm 2022 tại Thái Lan, cụ thể như sau:

1. Bậc đào tạo: Thạc sĩ và tiến sĩ

2. Giá trị học bổng: Ứng viên trúng tuyển được nhận học bổng bao gồm:

– Học phí;
– Hỗ trợ phí đi đường, tiền ở, tài liệu học tập;
– Bảo hiểm y tế và bảo hiểm tại nạn;
– Sinh hoạt phí hàng tháng.

Ứng viên nộp đơn đăng ký dự tuyển học bổng trực tiếp qua các trường đại học cung cấp học bổng trước ngày 18/02/2022.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng xem tại: https://bit.ly/3quoWSL
https://bit.ly/3J6UY93