Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế năm 2022 trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế năm 2022. Các thí sinh xem thông tin tại quyết định gửi kèm. Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 1 sẽ được đăng tải tại website của Trung tâm (https://ciec.vn) trong thời gian tới.

Trân trọng,