Để phục vụ tốt cho công việc tiếp nhận hồ sơ kỳ thi Top J tháng 1/2020, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân đăng ký thi Top J thông tin gia hạn thời gian đăng ký thi. Cụ thể như sau:

Thời gian gia hạn: Từ 21/12/2019 đến 26/12/2019.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế
Địa chỉ nhận: Phòng 108, Tầng 11, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.6689.3555; Email: topj@ciec.vn
Thông tin về kỳ thi TopJ tháng 1/2020 có thể tham khảo tại: https://ciec.vn/thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-du-thi-nang-luc-tieng-nhat-topj-ky-thang-01-2020