Để phục vụ tốt cho công việc tiếp nhận hồ sơ kỳ thi Top J tháng 05/2019, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân đăng ký thi Top J thông tin gia hạn thời gian đăng ký thi. Cụ thể như sau:

Thời gian gia hạn: Từ 02/05/2019 - 07/05/2019.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế
Địa chỉ: Số 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.6689.3555; Email: topj@ciec.vn
Mọi thông tin về kỳ thi TopJ có thể tham khảo tại: https://ciec.vn/ky-thi-topj-1

Trân trọng.