Kính gửi các đơn vị, cá nhân đăng ký thi Top J.

Để phục vụ tốt cho công việc tiếp nhận hồ sơ kỳ thi Top J tháng 11/2022, Ban tổ chức quyết định gia hạn thêm thời gian đăng ký thi cho kỳ thi TopJ ngày 06/11/2022. Cụ thể:

Thời gian gia hạn: Từ 24/10/2022 - đến 11h sáng thứ 3 ngày 25/10/2022

Vậy Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) xin thông báo với các đơn vị, cá nhân được biết để chủ động đăng ký thi Top J cho các thí sinh.

Trân trọng!