Để phục vụ tốt cho công việc tiếp nhận hồ sơ kỳ thi Top J tháng 9/2019, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân đăng ký thi Top J thông tin gia hạn thời gian đăng ký thi. Cụ thể như sau:

Thời gian gia hạn: Từ 29/8/2019 - 05/9/2019.

Hồ sơ đăng ký gửi về: Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế
Địa chỉ: Số 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.6689.3555; Email: topj@ciec.vn
Thông tin về kỳ thi TopJ tháng 9/2019 có thể tham khảo tại: https://ciec.vn/thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-du-thi-nang-luc-tieng-nhat-topj-ky-thang-9-2019

 

 Lịch nghỉ lễ 02/9/2019:
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế sẽ nghỉ lễ trong 03 ngày:  Từ ngày 31/8/2019 đến ngày 02/9/2019. 
 Thứ Ba ngày 03/9 Trung tâm làm việc bình thường.

 

Trân trọng.