Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trân trọng thông báo về việc gia hạn tiếp nhận hồ sơ thi Năng lực tiếng Nhật TopJ kỳ thi ngày 17/5/2020 như sau:

Thời gian gia hạn: Từ 27/04/2020 - đến ngày 05/05/2020.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 107, Tầng 11 Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.6689.3555

Trung tâm xin thông báo với các đơn vị, cá nhân được biết để chủ động đăng ký thi Top J cho các thí sinh.