Nhằm hỗ trợ các đơn vị tư vấn du học trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh thành trong cả nước thuận tiện trong việc đăng ký dự thi TopJ, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) xây dựng chính sách hỗ trợ các đơn vị nhận phiếu báo dự thi và kết quả thi, cụ thể như sau:
- Miễn phí 02 lần gửi phiếu dự thi và kết quả thi qua bưu điện đối với các đơn vị đăng ký hồ sơ thi năng lực tiếng Nhật TopJ từ 10 bộ trở lên.
- Đối với đơn vị nộp ít hơn 10 bộ hồ sơ có nhu cầu nhận phiếu dự thi và kết quả thi qua bưu điện, CIEC hỗ trợ mức phí duy nhất gửi tại Hà Nội và các tỉnh cho 02 lần gửi là 40.000đ.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYỂN PHÁT NHANH:

Liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế và gửi thông tin theo mẫu:

Họ và tên đại diện nộp hồ sơ
Tên công ty
Địa chỉ
Điện thoại di động, cố định của đại diện nộp hồ sơ.