Học bổng chính phủ Thụy Sĩ (Swiss Government Excellence Scholarship) chính thức mở đơn nhận hồ sơ vào tháng 8/2019 cho sinh viên quốc tế năm học 2020 -2021. 


1. Bậc học: Sau đại học gồm thạc sĩ và tiến sĩ
2. Ngành học:
Ứng viên có thể nộp hồ sơ theo học một trong các ngành sau: Nông nghiệp, khoa học giáo dục, kỹ thuật, tài chính kế toán, công nghệ thông tin và khoa học máy tính, ngôn ngữ, luật, quản lý, khoa học y tế, khoa học, dịch vụ, khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật sáng tạo và thiết kế, kinh doanh và tiếp thị, kinh tế
3. Giá trị học bổng:
Nếu nhận được học bổng, thí sinh sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí bao gồm: học phí, sinh hoạt phí, chi phí di chuyển (vé máy bay khứ hồi), bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác như tham gia các hội thảo, tham khảo và tham dự các chuyên đề.
4. Điều kiện

- Công dân Việt Nam từ 16 đến 64 tuổi;

- Đã tốt nghiệp bậc Đại học trở lên;

- Có khả năng về ngôn ngữ (tiếng Anh);

5. Các loại học bổng:
Có hai loại học bổng với các yêu cầu cơ bản như sau:

a) Học bổng nghiên cứu: Dành cho các nhà nghiên cứu sau đại học ở bất kỳ ngành nào (ít nhất có bằng thạc sĩ), những người dự định đến Thụy Sĩ để nghiên cứu hoặc nghiên cứu sâu hơn ở cấp độ tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ. Học bổng nghiên cứu được trao cho tại tất cả các trường đại học bang Thụy Sĩ, đại học khoa học ứng dụng và hai viện công nghệ liên bang. Ban giám khảo chỉ xét hồ sơ của ưứng cử viên được đề cử bởi giáo sư tại một trong những đại học này.

b) Học bổng nghệ thuật: Dành cho sinh viên nghệ thuật muốn học thạc sĩ ở Thụy Sĩ (đã có bằng cử nhân). Học bổng nghệ thuật được trao cho nghiên cứu tại bất kỳ nhạc viện hoặc trường đại học nghệ thuật Thụy Sĩ nào.

6. Các tiêu chí lựa chọn:
Hội đồng tuyển chọn sẽ lựa chọn ứng viên trúng tuyển theo ba tiêu chí:

- Hồ sơ ứng viên;

- Chất lượng của đề án nghiên cứu hoặc công trình nghệ thuật;

- Tính vận động và tiềm năng cho việc hợp tác nghiên cứu trong tương lai.

7. Quy trình tuyển chọn:

- Vào đầu tháng 8/2019: Ứng viên nộp hồ sơ tại www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng;

- Tháng 9/2019: Nhận gói đăng ký từ phía Thụy Sĩ;

- Tháng 9 – 12/2019: Ngày hạn nộp cho phía Thụy Sĩ;

- Cuối tháng 5/2020: Hội đồng tuyển chọn học bổng lựa chọn ứng viên;

- Tháng 9/2020: Sinh viên trúng tuyển bắt đầu nhận học bổng theo học tại cơ sở đào tạo phía Thụy Sĩ;

Để được hỗ trợ về hồ sơ ứng tuyển, các ứng viên vui lòng liên hệ đến Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC), Cục Hợp tác quốc tế qua email: info@ciec.vn hoặc hotline: 024.6689.3555.