Kính gửi các Quý vị đăng ký thi TopJ.

Hiện nay diễn biến Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Trong điều kiện bất khả kháng này, Đơn vị tổ chức Quyết định sẽ Hủy lịch thi TopJ tháng 02/2021 (ngày thi 21/02/2021)
 Về việc xử lý hồ sơ đã đăng ký thi,  Quý vị có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án sau:

1- Đăng ký chuyển lịch thi qua kỳ thi gần nhất - kỳ tháng 03/2021 (ngày thi 14/03/2021)
2- Đăng ký chuyển lịch thi qua kỳ thi tháng 04/2021 (ngày thi 04/04/2021)
3- Đăng ký chuyển lịch thi qua kỳ thi tháng 05/2021 (ngày thi 09/05/2021)
 

Cách thức bảo lưu hồ sơ:
- Quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC): 024.6689.3555 (Kèm thông tin thí sinh đã đăng ký thi)
- Hoặc gửi mai cho Trung tâm CIEC tới địa chỉ topj@ciec.vn với tiêu đề "ĐĂNG KÝ CHUYỂN THI TOPJ SANG KỲ THÁNG .../2021), trong thư có đầy đủ thông tin:

       -> Tên đơn vị đăng ký/ Hoặc tên thí sinh (Nếu là thí sinh đăng ký tự do).
       -> Số lượng hồ sơ đã đăng ký (Kèm danh sách cụ thể).
       -> Scan Phiếu chuyển tiền TopJ tháng 02 (Đối với các trường hợp chuyển khoản lệ phí thi).
       -> Scan Phiếu thu TopJ tháng 02 (Đối với các trường hợp nộp hồ sơ TopJ trực tiếp tại CIEC).

Lưu ý: Thời hạn CIEC giải quyết các vấn đề liên quan tới các hồ sơ bảo lưu là: Đến hết ngày 26/02/2021

  Mọi thắc mắc, Quý vị có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline: 024.6689.3555. Email: topj@ciec.vn.
 Vậy Trung tâm kính báo để các Quý vị được biết để chủ động trong công việc. 

CIEC rất lấy làm tiếc về sự bất tiện không mong muốn này.
Rất mong được sự thông cảm và hợp tác sắp tới các Quý vị.
Xin kính chúc Quý vị và gia đình xuân Tân Sửu: An Khang Thịnh Vượng!
Xin chân thành cảm ơn!