Hộ đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 cho Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 tại file gửi kèm.

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển (Từ ngày 28/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022), thí sinh có quyền gửi Đơn xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Thông báo triệu tập thi vòng 2 sẽ được thông báo sớm nhất trên website của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế.

Trân trọng thông báo./.

Tải về: Thông báo