Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐTDVC ngày 12/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 – Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022;
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thông báo triệu tập thí sinh với các nội dung sau:

1.    Thành phần triệu tập
Theo danh sách tại Quyết định số 24/QĐ-HĐTDVC ngày 12/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức (Vòng 2) năm 2022.

2.    Địa điểm và thời gian triệu tập

2.1    Địa điểm: 
Hội trường tầng 6, Nhà khách Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 23 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.2    Thời gian: Ngày 26/7/2022 (Thứ Ba)
-    08h00 – 08h40: Làm thủ tục; Phổ biến nội quy, quy chế thi.

3. Địa điểm và thời gian thi vòng 2: Ngày 26/7/2022 (Thứ Ba)
3.1 Địa điểm: 
Hội trường tầng 6, Nhà khách Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 23 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.2 Thời gian: từ 09h00 

3.3 Nội dung: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

3.4 Hình thức: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

4. Một số yêu cầu cần lưu ý:
- Thí sinh đến dự thi mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu.
- Thí sinh không mang tài liệu vào phòng thi.

5. Tài liệu tham khảo (Danh mục kèm theo).

Đề nghị thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế https://ciec.vn để biết thông tin.

Trân trọng thông báo./.

Tải về:

Quyết định Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 

Thông báo triệu tập