Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về việc tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2021 do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật - văn hóa Nhật Bản và ngành đào tạo giáo viên):

1. Các trường được thông báo tuyển sinh:
(1) Lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản: (Số ghi trong ngoặc đơn là khung tuyển sinh của từng trường)
Các trường đại học đủ điều kiện cử sinh viên dự tuyển ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản như sau:
Đại học ngoại ngữ Đại học quốc gia Hà Nội (3), Đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội (1), Đại học Hà Nội (2), Đại học ngoại thương Hà Nội (2), Đại học dân lập Phương Đông (1), Đại học dân lập Thăng Long (1), Đại học Hạ Long (1), Đại học ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng (2), Đại học ngoại ngữ Đại học Huế (2), Đại học Đà Lạt (1), Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (1), Đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh (1), Đại học ngoại thương Tp.Hồ Chí Minh (2), Đại học sư phạm Tp.Hồ Chí Minh (3), Đại học ngoại ngữ tin học Tp.Hồ Chí Minh (1), Đại học mở Tp.Hồ Chí Minh (1)
(2) Lưu học sinh ngành đào tạo giáo viên: giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông gồm: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (có kinh nghiệm công tác trên 5 năm) đều thuộc đối tượng tuyển sinh. Lưu ý rõ là giáo viên các trường đại học không thuộc đối tượng tuyển sinh của học bổng này.

2. Tổng số thí sinh được tiến cử như sau:
- Lưu học sinh ngành tiếng nhật –văn hóa Nhật Bản: tối đa 25 người
- Lưu học sinh ngành đào tạo giáo viên: tối đa 10 người

3. Hướng dẫn tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh:
Có thể download từ các đường link dưới đây.
Tham khảo thông tin về trường đại học tiếp nhận và nội dung khóa học cụ thể trong Hướng dẫn tuyển sinh (bản mới nhất) được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản như sau:

<Lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản>
【Trang đăng tuyển hồ sơ tuyển sinh Lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản】
https://studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-japanese.html
【Hướng dẫn tuyển sinh lưu học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản năm 2021】
Cần tham khảo đường link dưới đây thông tin về trường đại học tiếp nhận và nội dung khóa học cụ thể.
https://www.mext.go.jp/content/20201217-mxt_gakushi02-000011717_05.pdf

<Lưu học sinh ngành đào tạo giáo viên>
【Trang đăng tải hồ sơ tuyển sinh lưu học sinh ngành đào tạo giáo viên】
https://studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-teacher.html
【Hướng dẫn tuyển sinh lưu học sinh ngành đào tạo giáo viên năm 2021】
Cần tham khảo đường link dưới đây thông tin về các trường đại học tiếp nhận và nội dung khóa học cụ thể.
https://www.mext.go.jp/content/20201217-mxt_gakushi02-000011717_10.pdf

4. Hồ sơ dự tuyển và phương thức dự tuyển:
(1) Hồ sơ dự tuyển cần nộp tới Đại sứ quán Nhật Bản trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 2 năm 2021 (thứ năm) đến ngày 5 tháng 2 năm 2021 (thứ sáu) (tính theo dấu bưu điện). Trên phong bì cần ghi rõ nguyện vọng đăng ký dự tuyển bằng bút đỏ (“Ngành tiếng nhật – văn hóa Nhật Bản” hoặc “Ngành đào tạo giáo viên”).
Địa chỉ gửi: Ban Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản (27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội)
(2) Hồ sơ không được trả lại. Đại sứ quán Nhật Bản cũng không tiếp nhận các câu hỏi liên quan đến lý do “đỗ” hay “trượt” của kết quả tuyển chọn.
(3) Nếu thiếu số bộ hồ sơ theo quy định và những thông tin ghi trong hồ sơ không chính xác thì kết quả tuyển chọn vòng 1 sẽ là “không đỗ”. Các thí sinh cần sử dụng mẫu “Giấy khám sức khỏe” theo quy định. Nơi khám là các bệnh viện trung ương của tỉnh, thành phố.
(4) Thí sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản cần nộp 3 bộ hồ sơ ghi rõ ký hiệu A, B, C trong “Danh sách hồ sơ cần nộp” chứ không theo danh sách ghi trong “Hướng dẫn tuyển sinh” (tiếng Nhật trang 6, tiếng Anh trang 6); các hồ sơ cần được ghim lại (không dùng dập ghim). Trong từng bộ hồ sơ, thí sinh cần dùng bút chì ghi ký hiệu A j, A k lên góc bên phải của từng hồ sơ theo tứ tự trong “Danh sách hồ sơ cần nộp”.  
(5) Thí sinh ngành đào tạo giáo viên cần nộp 3 bộ hồ sơ ghi rõ ký hiệu A, B, C ghi trong “Danh sách hồ sơ cần nộp” chứ không theo danh sách ghi trong “Hướng dẫn tuyển sinh” (tiếng Nhật phần 6, tiếng Anh phần 6); các hồ sơ cần được ghim lại (không dùng dập ghim). Trong từng bộ hồ sơ, thí sinh cần dùng bút chì ghi ký hiệu A j, A k… lên góc trên bên phải của từng hồ sơ theo thứ tự trong “Danh sách hồ sơ cần nộp”.
(6) Ngoài ra, các thí sinh cần tham khảo về số bộ hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ trong “Danh sách hồ sơ cần nộp”.

5. Thời gian thi tại Đại sứ quán Nhật Bản.
Thời gian thi dự kiến sẽ được tiến hành trừ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 2021. Nội dung các môn thi như sau:
- Lưu học sinh ngành tiếng Nhật – văn hóa Nhật Bản: thi viết, thi vấn đáp (tiếng Nhật)
- Lưu học sinh ngành đào tạo giáo viên: thi viết, thi vấn đáp (tiếng Nhật hoặc tiếng Anh)

Tải về Danh sách hồ sơ tại đây.