Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 -2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Tên chương trình học bổng và cơ quan phụ trách

- Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022 (tên chương trình phía Hung-ga-ri: “Stipendium Hungaricum Programme”(SH)).

- Cơ quan phụ trách:
+ Phía Việt Nam:  Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;.
+ Phía Hung-ga-ri: Tempus Public Foundation (sau đây gọi là Quỹ học bổng Hung-ga-ri).

1.2. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

- Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (one-tier master - OTM: chương trình liên thông đại học - thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập chuyên ngành.

- Chỉ tiêu học bổng như sau:

+ 25 học bổng một chu kỳ;
+ 80 học bổng đại học;
+ 55 học bổng thạc sĩ;
+ 30 học bổng tiến sĩ;
+ 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học (từ 5 tháng đến 10 tháng).

- Ngành học: Các nhóm ngành mà phía Hung-ga-ri cấp học bổng đào tạo cho ứng viên Việt Nam (https://apply.stipendiumhungaricum.hu/courses/search/id/15002387-22rj61).

1.3. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: từ 02 năm đến 04 năm học;
- Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học;
- Chương trình một chu kỳ: 05 năm đến 06 năm học;
- Chương trình tiến sĩ: 04 năm;
- Chương trình thực tập: từ 5 tháng đến 10 tháng.

1.4. Chế độ học bổng

- Học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri cấp cho 200 chỉ tiêu bao gồm: miễn phí đào tạo, nghiên cứu, cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt phí theo quy định của phía Hung-ga-ri.

- 100 chỉ tiêu được Chính phủ Hung-ga-ri cấp học bổng sẽ được cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam bao gồm: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành.

2. Điều kiện và đối tượng dự tuyển

2.1. Điều kiện chung
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:
- Là công dân Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài.
- Ứng viên đăng ký đi học đại học và một chu kỳ sinh trước ngày 31/8/2004 (trừ ứng viên đăng ký ngành múa); ứng viên đăng ký đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành không quá 40 tuổi tính đến ngày 31/7/2022.
- Ứng viên là học sinh lớp 12 đăng ký đi học đại học phải có điểm trung bình chung từng năm học THPT đến hết năm học 2021 - 2022 đạt từ 7,0 trở lên và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2022 khi làm thủ tục đi học.
- Ứng viên là sinh viên đăng ký đi học đại học phải có điểm trung bình chung từng năm học THPT, điểm xét tốt nghiệp và điểm trung bình chung học kỳ đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 và tương đương).
- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này (từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển).
-  Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về nước công tác. Đối với các ứng viên được cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.
- Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng.
- Ứng viên dự tuyển trình độ đại học và một chu kỳ phải đăng ký dự tuyển ngành học cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế (huy chương vàng, bạc đồng), quốc gia (giải nhất, nhì, ba.
- Ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập phải đăng ký dự tuyển ngành phù hợp nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, địa phương cử đi học phù hợp với vị trí việc làm, nhu cầu công tác của cơ quan hoặc ngành học đã tốt nghiệp ở trình độ đào tạo trước đó.
- Ứng viên được đăng ký dự tuyển 02 chương trình trình đào tạo theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên theo quy định của phía Hung-ga-ri. Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Quỹ học bổng Hung-ga-ri và cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri.
- Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo phối hợp với nước ngoài tại Việt Nam cần có giấy chứng nhận văn bằng tương đương do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:
+ Đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định;
+ Đang làm việc tại cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục nhưng hồ sơ dự tuyển không có văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý cử dự tuyển;
+ Đã được cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo;
+ Đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân (thời hạn áp dụng là 02 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học);
+ Đã được cấp học bổng của Quỹ học bổng Hung-ga-ri năm học 2020-2021 hoặc 2021-2022 nhưng sau đó từ chối học bổng hoặc không sang nhập học, không thông báo với Quỹ học bổng Hung-ga-ri cho đến ngày 31/8 của năm học đó hoặc đã bảo lưu học bổng với Quỹ học bổng Hung-ga-ri năm học 2020-2021 nhưng không sang nhập học năm học kế tiếp và không thông báo cho Quỹ học bổng Hung-ga-ri cho đến ngày 31/8 của năm học kế tiếp;
+ Các ứng viên đăng ký ngành học mà phía Hung-ga-ri không nhận đào tạo cho ứng viên Việt Nam.

2.2. Điều kiện về ngoại ngữ
- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri cần có chứng chỉ B2 tiếng Hung-ga-ri (theo khung tham chiếu châu Âu) do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển); Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri cần có trình độ tiếng Anh cơ bản;
- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung nếu chưa có chứng chỉ tiếng Hung nêu trên thì được bố trí 01 năm dự bị tiếng tại Hung-ga-ri và dự tuyển đạt yêu cầu đầu vào của các trường đại học Hung-ga-ri sẽ vào học tiếp chuyên ngành (trừ ứng viên đăng ký đi thực tập chuyên ngành);
- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Anh cần có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) hoặc đã tốt nghiệp các bậc học trước đó được học bằng tiếng Anh ở nước ngoài;
- Ứng viên đăng ký ngành Luật chỉ được đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri.

2.3. Đối tượng dự tuyển

2.3.1. Đối tượng dự tuyển học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri
- Học sinh đang học lớp 12 đã đoạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế, khu vực, giải thưởng cấp tỉnh, thành phố trong thời gian học THPT.
- Sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học.
- Người dự tuyển học bổng thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành cần tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đạt loại khá trở lên; ưu tiên ứng viên công tác tại các cơ quan, tổ chức có quan hệ hợp tác với Hung-ga-ri hoặc đã từng học tại Hung-ga-ri.

2.3.2. Đối tượng được xem xét cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam
Các ứng viên đã được xét cấp học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri sẽ được xem xét cấp thêm học bổng của Chính phủ Việt Nam nếu thuộc các đối tượng dưới đây:

a) Dự tuyển trình độ đại học, một chu kỳ
- Học sinh đang học lớp 12 đã tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng; tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt các giải: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học.
- Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) thuộc các đối tượng sau: (i) đã đoạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế và quốc gia thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học; (ii) sinh viên  thuộc khối lực lượng vũ trang; (iii) sinh viên là con liệt sĩ; (iv) sinh viên được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử dự tuyển, cam kết nhận trở về công tác sau tốt nghiệp.

b) Dự tuyển trình độ thạc sĩ
- Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu (có hợp đồng và thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến 31/7/2022, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc), đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Sinh viên tốt nghiệp đại học từ tháng 6 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2021 (đã được cấp bằng và bảng điểm chính thức) với kết quả học tập đạt loại giỏi tại Việt Nam và nước ngoài, trường hợp ứng viên tốt nghiệp tại Hung-ga-ri cần đạt từ 4.0/5.0 trở lên, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước, không quá 35 tuổi (tính đến 31/7/2022); ưu tiên đối tượng sinh viên năm tốt do Trung ương Đoàn/Hội sinh viên Việt Nam giới thiệu hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử dự tuyển và cam kết nhận trở về công tác sau tốt nghiệp.

c) Dự tuyển trình độ tiến sĩ
- Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu (có hợp đồng và thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến 31/7/2022, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc), có trình độ thạc sĩ, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học.
- Học viên tốt nghiệp thạc sĩ từ tháng 6 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2021 (đã được cấp bằng và bảng điểm chính thức) với kết quả học tập đạt loại giỏi tại Việt Nam và nước ngoài, trường hợp ứng viên tốt nghiệp tại Hung-ga-ri cần đạt từ 4.0/5.0 trở lên, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước, không quá 35 tuổi (tính đến 31/7/2022).

d) Thực tập chuyên ngành
Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu (có hợp đồng và thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến 31/7/2022, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học, có trình độ đại học tốt nghiệp đạt loại khá trở lên, còn đủ tuổi để công tác ít nhất 03 năm tính từ ngày 31/7/2022.

3. Hồ sơ dự tuyển:
     Ứng viên dự tuyển cần tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Quỹ học bổng Hung-ga-ri và Cục Hợp tác quốc tế, đồng thời nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt đến Cục Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4 và các thông báo của Quỹ học bổng Hung-ga-ri):

3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Quỹ học bổng Hung-ga-ri (http://www.apply.stipendiumhungaricum.hu)
Phía Hung-ga-ri đã mở trang đăng ký trực tuyến bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri cho ứng viên Việt Nam. Thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin điện tử phía Hung-ga-ri đến 23h59 ngày 15/01/2022 (theo giờ Hung-ga-ri);
Hồ sơ giấy bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri ứng viên tự lưu giữ để mang theo sang Hung-ga-ri nhập học nếu được tiếp nhận và cử đi học.

3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế (http://tuyensinh.vied.vn)
Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 15/01/2022.

3.3. Nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt
Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022.
 (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại website: moet.gov.vn, icd.edu.vn, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: tuyensinh@vied.vn).

Hồ sơ dự tuyển hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của phía Việt Nam và Hung-ga-ri, được nộp trong thời hạn quy định tại Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và hủy kết quả tuyển chọn liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

3.4. Một số lưu ý khi đăng ký dự tuyển
- Khi đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri, các ứng viên đã có chứng chỉ tiếng Anh sẽ đăng ký trực tiếp vào chương trình học chuyên ngành tại các trường đại học tại Hung-ga-ri; các ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri sẽ đăng ký vào học chương trình dự bị tiếng Hung-ga-ri (không đăng ký trực tiếp vào chương trình học chuyên ngành);
- Các ứng viên đăng ký dự tuyển bậc đại học, một chu kỳ, thạc sĩ học bằng tiếng Anh nếu được tiếp nhận sẽ phải tham gia một khóa học tiếng Hung-ga-ri trong năm thứ nhất và phải trải qua kỳ thi kiểm tra tiếng Hung-ga-ri sau khi kết thúc khóa học. Các ứng viên không tham gia khóa học tiếng Hung-ga-ri sẽ không được phía Hung-ga-ri cấp học bổng. Các ứng viên tham gia khóa học nhưng không đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra sẽ chỉ được phía Hung-ga-ri cấp mức sinh hoạt phí thấp hơn mức thông báo chung (xem chi tiết tại thông báo của Quỹ học bổng Hung-ga-ri);
- Ứng viên dự tuyển bậc đại học và một chu kỳ cần đăng ký chính xác học bậc “Đại học” (BA) hoặc “Một chu kỳ” (OTM) trong hồ sơ dự tuyển tiếng Việt và trên hệ thống đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri;
- Ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập cần đăng ký “partial studies” trên hệ thống đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri.

4. Thời hạn đăng ký dự tuyển

Ứng viên chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến hết ngày 15/01/2022 (tính theo dấu nhận hồ sơ tại Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).

5. Quy trình xét tuyển
- Hội đồng tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nộp đúng hạn theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử với phía Hung-ga-ri.
- Các ứng viên được phía Hung-ga-ri tiếp nhận và cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 9/2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.

Tải về:

Thông báo tuyển sinh

Các phụ lục và biểu mẫu

BA MA OTM Call for Applications 2022 2023

PhD Call for Applications 2022 2023