Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2022 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1. Thông tin tuyển sinh học bổng đã được thông báo công khai trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản.
Thông tin tuyển sinh học bổng đã được đưa lên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản, các đối tượng quan tâm có thể truy cập và xem thông tin tại đường link:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ThongbaotuyensinhhocbongchinhphuNhatBannam2022.html

2. Thông báo về thời gian thi
Lịch thi tuyển chọn dự kiến sẽ được tiến hành theo thời gian dưới đây. Thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo tới Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ sẽ thông báo rộng rãi tới các thí sinh.
- Lịch thi viết: cuối tháng 6 năm 2021 (dự kiến từ ngày 24 đến ngày 30)
- Lịch thi vấn đáp: trung tuần tháng 7 năm 2021