Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ bang Kê-bếch, Ca-na-đa, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh học bổng miễn học phí phụ thu của Kê-bếch năm 2023 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Thông tin chung, số lượng học bổng và trình độ đào tạo

Học bổng miễn học phí phụ thu của Kê-bếch dành cho sinh viên Việt Nam cho phép sinh viên Việt Nam chỉ phải nộp học phí như sinh viên Kê-bếch để theo học chương trình đào tạo toàn phần tại một cơ sở giáo dục đại học của Kê-bếch, được Bộ Giáo dục, Giải trí và Thể thao Kê-bếch công nhận.
Tổng số học bổng dành cho kỳ mùa Đông 2023 là 05 chỉ tiêu gồm:
- 02 học bổng thạc sĩ;
- 03 học bổng tiến sĩ.

Ưu tiên các chuyên ngành: Nông nghiệp và thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe tại nhà; Khoa học cơ bản và ứng dụng; Khoa học quản lý hành chính; Khoa học xã hội và Nhân văn; Quản lý tài nguyên nước và Môi trường phát triển bền vững.

1.2. Thời gian cấp học bổng
- Chương trình thạc sĩ: tối đa 02 năm liên tiếp;
- Chương trình tiến sĩ: tối đa 03 năm liên tiếp.

1.3. Chế độ học bổng
Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ bang Kê-bếch miễn học phí phụ thu và cho phép hưởng mức học phí như sinh viên bản địa (miễn học phí mà sinh viên nước ngoài phải đóng thêm khi học tại bang Kê-bếch).

2. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển

2.1. Điều kiện dự tuyển
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Là sinh viên Việt Nam đã có giấy nhập học chính thức/giấy tiếp nhận nhập học tại một cơ sở giáo dục đại học của bang Kê-bếch;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài;
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước;
- Có hộ chiếu còn hiệu lực của Việt Nam;
- Có giấy phép cư trú dành cho sinh viên phù hợp với quy định của Ca-na-đa về việc nhập cư và có chứng chỉ chấp nhận do Bộ Nhập cư và Cộng đồng Văn hóa của Kê-bếch cấp.

2.2. Hồ sơ dự tuyển:
Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1. 02 Phiếu đăng ký (phiếu đăng ký học bổng kèm theo hoặc theo địa chỉ đường dẫn sau: https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/ES/Etudier-quebec/FO-Exemptions-Annexe2-ang.pdf?1637616505), kèm theo các giấy tờ khác.
2. Thư chấp nhận hoặc chứng thực gần nhất về việc ghi danh của ứng viên vào chương trình mà ứng viên xin miễn trừ tại cơ sở giáo dục đại học bang Kê-bếch (01 copy để gửi bang Kê-bêch và 01 bản dịch công chứng để lưu tại Bộ Giáo dục và Đào tạo).
3. Bản sao có chứng thực văn bằng, kết quả học tập theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo của cơ quan có thẩm quyền và bản dịch Tiếng việt (nếu do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp)
4. Bản sao có chứng thực Giấy phép cư trú dành cho sinh viên phù hợp với quy định của Ca-na-đa về việc nhập cư và có chứng chỉ chấp nhận do Bộ Nhập cư và Cộng đồng Văn hóa của Kê-bếch cấp;
5. Bản sao có chứng thực chứng chỉ về ngôn ngữ sẽ sử dụng để học tập tại Kê-bếch (nếu có).
6. Bản sao các tài liệu, chứng chỉ chuyên môn, thành tích,… (nếu có).
7. Bản sao visa Ca-na-đa (nếu có)
8. Sơ yếu lý lịch và Bản sao có chứng thực hộ chiếu quốc tịch Việt Nam (Phụ lục 01a - chưa có cơ quan công tác, 01b - đã có cơ quan công tác)
9. Đơn xin miễn học phí gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (bằng tiếng Việt) (Phụ lục 02)
10. Cam kết về Việt Nam phục vụ sau khi học tập và tuân thủ quy định hiện hành về quản lý Lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài (Phụ lục 03a - chưa có cơ quan công tác, 03b - đã có cơ quan công tác).

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi danh mục hồ sơ theo thứ tự nêu trên và ghi đầy đủ họ tên ứng viên, số điện thoại, địa chỉ, email…

3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển
- Ứng viên gửi 01 bộ hồ sơ giấy bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Ứng viên gửi bản scan giấy tờ nêu tại mục 1 và 2 trong danh mục Hồ sơ ở mục 2.2 tới địa chỉ email: ied@moet.edu.vn. 
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cục Hợp tác quốc tế không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.
(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại website: www.icd.edu.vn)

4. Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 06/3/2023 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế nhận được hồ sơ).

Tải về: Phụ lục