Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2021 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1. Thông tin tuyển sinh học bổng này đã được thông báo công khai trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản.

Thông tin tuyển sinh học bổng này được đưa lên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đường link:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ThongbaotuyensinhhocbongchinhphuNhatBannam2021.html

2. Thông báo về thời gian thi

Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tháng 8 năm 2020 và thi vấn đáp sẽ được tiến hành vào trung tuần tháng 9 năm 2020.