Căn cứ Văn bản số 004 ngày 03/02/2021 của Cơ quan đại diện Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội) về chỉ tiêu học bổng của phía Nga cấp cho phía Việt Nam theo chương trình học bổng Hiệp định gần 1000 chỉ tiêu năm 2021, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thông báo cho các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2021 như sau:

Năm 2021 phía Liên bang Nga có thay đổi tên trang web đăng ký online và quy định thời gian đăng ký online học bổng của phía Nga. Do đó, các ứng viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2021 thực hiện gấp đăng ký dự tuyển tại trang web của Nga: Education in Russia (https://education-in-russia.com) trước ngày 20/02/2021 (hướng dẫn đăng ký đính kèm Thông báo này) để xét học bổng của phía Liên bang Nga.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dự kiến ban hành Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2021 trong tháng 02/2021. Sau khi có Thông báo tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ứng viên hoàn thiện hồ sơ tham gia dự tuyển theo quy định gồm: đăng ký dự tuyển online của phía Việt Nam, hồ sơ giấy tiếng Việt, hồ sơ giấy tiếng Nga để nộp cho Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến trước ngày 27/3/2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ thực hiện xét tuyển, những ứng viên được sơ tuyển sẽ được gửi hồ sơ đi đàm phán với phía Liên bang Nga trước ngày 01/05/2021.

Lưu ý: Ứng viên không đăng ký dự tuyển trên trang web của Nga: Education in Russia (https://education-in-russia.com) trước ngày 20/02/2021 sẽ không đảm bảo điều kiện cần để đăng ký học bổng Hiệp định với Liên bang Nga năm 2021.

Trân trọng.

Cục Hợp tác quốc tế

 

Hướng dẫn đăng ký trên trang web của phía Nga: Tải về tại đây