Căn cứ Văn bản số 144 ngày 22/12/2022 của Cơ quan đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội) thông báo về số lượng học bổng và quy trình tuyển chọn công dân Việt Nam đi học theo chỉ tiêu học bổng của phía Nga cấp cho phía Việt Nam năm 2023, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thông báo cho các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2023 như sau:

Ứng viên có nguyện vọng đi học tại Liên bang Nga năm 2023 cần thực hiện đăng ký trên cổng hệ thống thông tin Education-in-russia.com từ ngày 23/12/2022 đến ngày 20/02/2023. Ứng viên phải điền thật chính xác vào tờ khai (Анкета), cung cấp ảnh, scan hộ chiếu, scan kết quả học tập (hoặc giấy chứng nhận về thời gian học tập) và gửi tờ khai đã hoàn chỉnh ở trạng thái “để xác minh”.  

Đề nghị ứng viên tiếp tục theo dõi các trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế để đăng ký học bổng với Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2023. 

Lưu ý: Ứng viên không đăng ký dự tuyển trên trang web của Nga: Education in Russia (https://education-in-russia.com) từ ngày 23/12/2022 đến ngày 20/02/2023 sẽ không đảm bảo điều kiện cần để đăng ký học bổng Hiệp định với Liên bang Nga năm 2023. Ứng viên xem hướng dẫn đăng ký trên trên cổng hệ thống thông tin của phía Nga tại phụ lục đính kèm.

Trân trọng,
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo