Tiếp theo Thông báo số 1295/TB-BGDĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2022, sau khi thống nhất với phía Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến và nộp hồ sơ giấy dự tuyển như sau:

1. Đăng ký hồ sơ dự tuyển trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của phía Liên bang Nga Education-in-russia.com; phía Việt Nam http://tuyensinh.vied.vn và nộp 02 bộ hồ sơ giấy tiếng Nga đến hết ngày 28/01/2022

2. Thời hạn nộp 01 bộ hồ sơ giấy tiếng Việt đến hết ngày 30/6/2022 (tính theo dấu bưu điện nhận hồ sơ tại Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Thông tin về chế độ học bổng, điều kiện, đối tượng dự tuyển, hồ sơ dự tuyển được thực hiện theo Thông báo số 1295/TB-BGDĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.

Tải về: Thông báo gia hạn