Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức của Trung tâm như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 04 chỉ tiêu
2. Vị trí tiếp nhận:
- 04 viên chức làm việc tại Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế
( Thông tin chi tiết về vị trí tiếp nhận, mô tả công việc vị trí tiếp nhận tại Phụ lục kèm theo)

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 15/10/2021 đến 17h ngày 15/11/2021.

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, Tầng 2, số nhà 12-14 Lê Thánh Tông,  Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ứng viên gửi hồ sơ qua bưu điện ( chuyển đảm bảo), trường hợp đến nộp trực tiếp phải tuân thủ đầy đủ quy định về phòng chống dịch COVID – 19 theo quy định của Bộ y tế.

Xin vui lòng liên hệ với Phòng Hành chính – Tổng hợp, số điện thoại: 024.6689.3555.

Trung tâm chỉ tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Thông báo này và không gửi trả lại hồ sơ nếu không được tiếp nhận.

Tải về: Thông báo