Căn cứ Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm như sau:

1. Tổng chi tiêu tuyển dụng viên chức: 06 chỉ tiêu
2. Vị trí tuyển dụng viên chức:
+  Đào tạo quốc tế:   01 chỉ tiêu
+ Hành chính – Tổng hợp: 01 chỉ tiêu
+ Tư vấn, phát triển giáo dục quốc tế: 03 chỉ tiêu
+ Kế toán: 01 chỉ tiêu

3. Thời gian, nơi tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ 08h00 ngày 15/12/2021 đến 17h ngày 15/01/2022

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, Tầng 2, số nhà 12-14 Lê Thánh Tông,  Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ứng viên gửi hồ sơ qua bưu điện ( chuyển đảm bảo), trường hợp đến nộp trực tiếp phải tuân thủ đầy đủ quy định về phòng chống dịch COVID – 19 theo quy định của Bộ y tế.
Xin vui lòng liên hệ với Phòng Hành chính – Tổng hợp, số điện thoại: 024.6689.3555

4. Đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thủ tục, quy trình, hồ sơ vui lòng xem tại thông báo gửi kèm.

Tải về: Thông báo số 04