Căn cứ Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm như sau:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 14 chỉ tiêu

2. Vị trí tuyển dụng viên chức:
+  Đào tạo quốc tế:   04 chỉ tiêu
+ Hành chính – Tổng hợp: 03 chỉ tiêu
+ Truyền thông – sự kiện: 01 chỉ tiêu
+ Tư vấn, phát triển giáo dục quốc tế: 04 chỉ tiêu
+ Kế toán: 01 chỉ tiêu
+ Văn thư lưu trữ: 01 chỉ tiêu

3. Thời gian, nơi tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ 08h00 ngày 31/3/2022 đến 17h ngày 04/5/2022

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, Tầng 2, số nhà 12-14 Lê Thánh Tông,  Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ứng viên gửi hồ sơ qua bưu điện ( chuyển đảm bảo), trường hợp đến nộp trực tiếp phải tuân thủ đầy đủ quy định về phòng chống dịch COVID – 19 theo quy định của Bộ y tế.

Đối với hồ sơ đã nộp theo thông báo từ số 01 đến số 04/TB-TVGDQT năm 2021, Trung tâm giữ nguyên nguyện vọng và hồ sơ tiếp tục thi tuyển viên chức đợt này.

Xin vui lòng liên hệ với Phòng Hành chính – Tổng hợp, số điện thoại: 024.6689.3555

4. Đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thủ tục, quy trình, hồ sơ vui lòng xem tại thông báo gửi kèm.