1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Thông tin chung, số lượng học bổng và trình độ đào tạo:

- Học bổng chính phủ Hàn Quốc GKS-G dành cho hệ sau đại học năm 2023 là học bổng dành cho sinh viên nước ngoài trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, học bổng chi trả toàn bộ tiền học, nghiên cứu và sinh hoạt phí trong suốt thời gian theo học.
- Tổng số học bổng dành cho sinh viên Việt Nam năm 2023 là: 28 suất.

1.2. Thời gian cấp học bổng:
- Chương trình thạc sỹ: tối đa 3 năm (1 năm học tiếng Hàn + 2 năm chuyên ngành);
- Chương trình tiến sỹ: tối đa 4 năm (1 năm học tiếng Hàn + 3 năm chuyên ngành);
- Chương trình nghiên cứu: từ 6 tháng đến 1 năm;
- Chương trình bồi dưỡng giáo viên: từ 6 tháng đến 1 năm.

2. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển

2.1. Điều kiện dự tuyển:
- Là sinh viên quốc tịch Việt Nam;
- Độ tuổi: dưới 40 tuổi (sinh từ sau 1/9/1983);
- Chương trình thạc sỹ: đã có bằng tốt nghiệp đại học chính thức;
- Chương trình tiến sỹ: đã có bằng tốt nghiệp thạc sỹ chính thức;
- Chương trình nghiên cứu: đã có bằng tốt nghiệp thạc sỹ/ tiến sỹ chính thức;
- Chương trình bồi dưỡng giáo viên:
+ Đối với giáo viên đang giảng dạy: có chứng nhận kinh nghiệm giảng dạy tại các trường phổ thông ít nhất 1 năm trở lên;
+ Đối với giáo viên dự bị: đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng giáo viên do Bộ Giáo dục Hàn Quốc tổ chức và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2.2. Hồ sơ dự tuyển:
Tham khảo link dưới đây để chuẩn bị hồ sơ theo từng chương trình đăng ký.
https://www.studyinkorea.go.kr/ko/scholarship/Gks1NoticeDetail.do

3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển:

4. Thời gian nhận hồ sơ: trước 17:00 ngày 06/03/2023 (thứ hai).

  • Để biết thêm thông tin về học bổng GKS có thể tham khảo trực tiếp tại trang chủ: www.studyinkorea.go.kr hoặc trực tiếp liên hệ Văn phòng đại diện: 024-3203-2082.

Tải về: 2023 GKS-G Application Forms

2023 GKS-G Application Guidelines (English)