10 trường đại học chất lương nhất nước Mỹ ha

Nhìn chung, đối với sinh viên quốc tế, việc tìm kiếm trợ cấp tài chính luôn khó hơn so với sinh viên trong nước, nhưng điều đó không phải là bất khả thi. Một số trường, trong đó bao gồm cả những trường đại học hàng đầu tại Hoa Kì, có chế độ hỗ trợ tài chính hấp dẫn cung cấp những khoản phụ cấp khổng lồ cho những sinh viên quốc tế tại Mỹ.

Dưới đây là 10 trường đại học có chế độ hỗ trợ tài chinh tốt nhất trong năm học 2013 -2014.

STT

Đại học/Cao đẳng

Số lượng sinh viên nhận trợ cấp năm học 2013 - 2014

Số tiền trợ cấp trung bình cho sinh viên năm học 2013 - 2014

Xếp hạng tại Hoa Kì và theo danh mục

1

Đại học Yale (Connecticut)

349

$56,630

3, Đại học quốc gia

2

Cao đẳng Amherst (Massachusetts)

155

$55,121

2, Hệ giáo dục đại cương

3

Cao đẳng Williams (Massachusetts)

87

$54,978

1, Hệ giáo dục đại cương

4

Đại học Wesleyan (Connecticut)

80

$54,774

15 (đồng hạng), Hệ giáo dục đại cương

5

Đại học Chicago

80

$53,637

4 (đồng hạng), Đại học quốc gia

6

Cao đẳng Skidmore (New York)

98

$53,600

37 (đồng hạng), Hệ giáo dục đại cương

7

 Đại học Stanford (California)

135

$53,287

4 (đồng hạng), Đại học quốc gia

8

Cao đẳng Bate (Maine)

88

$52,427

19 (đồng hạng), Hệ giáo dục đại cương

9

Cao đẳng Trinity (Connecticut)

159

$52,355

45 (đồng hạng), Hệ giáo dục đại cương

10

Đại học Harvard (Massachusetts)

540

$51,854

2, Đại học quốc gia

 

Đình Huy (CIEC) – Theo USNews