Hiện nay đã có chứng chỉ và bảng điểm của kỳ thi TOPJ thi ngày 15/05/2022. Trung tâm TVGDQT sẽ trả chứng chỉ Top J tháng 05/2022 bắt đầu từ ngày 10/06/2022 đến ngày 15/07/2022. Đề nghị tất cả các cá nhân, tổ chức đến nhận chứng chỉ và bảng điểm vào thời gian trên. Nếu quá hạn trả mà các cá nhân/cơ quan không đến  nhận thì Ban tổ chức sẽ hủy chứng chỉ và bảng điểm.

Lưu ý:
*   Thời gian làm việc của Trung tâm TVGDQT: Các ngày hành chính trong tuần.
      Sáng: 8:30 - 11:30  ,    Chiều: 13:30 - 17:00.
     Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ.

1.      Những giấy tờ cần mang theo khi tới lấy chứng chỉ TOPJ 

     -   Cá nhân: Phiếu thu, CMND photo của người đi lấy chứng chỉ.
     -   Tổ chức: Phiếu thu, CMND photo của người đi lấy chứng chỉ, 01 danh sách thí sinh.
LƯU Ý: Nộp đơn đăng ký thi TOPJ  tại văn phòng nào thì nhận chứng chỉ, bảng điểm tại văn phòng đó.

2.      Một số lưu ý khi nhận chứng chỉ TOPJ 

     (1)    Ban tổ chức trả CHỨNG CHỈ và BẢNG ĐIỂM (đối với những thí sinh thi đỗ: A, B, C); BẢNG ĐIỂM (đối với những thí sinh thi trượt). Những thí sinh đã đăng ký thi nhưng không tham gia dự thi sẽ không được nhận lại giấy tờ.

     (2)    Ban tổ chức sẽ không có trách nhiệm cấp lại CHỨNG CHỈ, BẢNG ĐIỂM sau khi đã trả CHỨNG CHỈ, BẢNG ĐIỂM cho học sinh/đơn vị đại diện đăng ký cho học sinh. (Ngoại trừ những trường hợp xảy ra trong mục (3)).

     (3)    Nếu có vấn đề phát sinh sau khi Ban tổ chức đã trả CHỨNG CHỈ và BẢNG ĐIỂM (thông tin cá nhân của thí sinh trên CHỨNG CHỈ, BẢNG ĐIỂM bị sai do lỗi của Ban tổ chức, ví dụ như: họ tên, ngày sinh, giới tính,….) Đề nghị thí sinh /cơ quan đại diện đăng ký cho thí sinh phải có trách nhiệm thông báo cho Ban tổ chức trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận chứng chỉ để tiến hành cấp lại chứng chỉ, bảng điểm mới. Nếu quá 1 tuần kể từ ngày nhận chứng chỉ, bảng điểm mà thí sinh/cơ quan đại diện đăng ký mới thông báo; Ban tổ chức sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

    Nếu quá hạn trả mà các cá nhân/cơ quan không đến nhận thì Ban tổ chức sẽ hủy CHỨNG CHỈ và BẢNG ĐIỂM.

Trân trọng.