Giới thiệu:

Trường Đại học Điện tử - Truyền thông Nhật Bản (UEC) được thành lập từ năm 1918. 

Năm 1949, UEC trở thành một trong số các trường Đại học quốc gia của Nhật Bản với tên như hiện tại, và UEC đã và đang đào tạo ra những nhà khoa học và kĩ sư trình độ cao trong các lĩnh vực thông tin, truyền thông, điện tử, cơ điện tử, và vật lý và hóa học ứng dụng.

Chúng tôi sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 100 năm ngày thành lập vào năm 2018. Trước lễ kỉ niệm này chúng tôi đã tuyên bố "Tầm nhìn của UEC 2018". UEC sẽ đảm đương những thách thức khi mà lễ kỉ niệm 100 năm thành lập sắp tới.

Outline:

Thành lập                       08/12/1918 

Thành viên các khoa           623

Chỉ tiêu tuyển sinh        Các khoa 3,758, Trường Đại học 1,316

Hiệu trưởng                      Tiến sỹ Takashi Fukuda

Các Khoa:

Môn Tin học và Kỹ thuật

Sinh viên sẽ học về các kỹ thuật chuyên nghiệp với kỹ năng thực tế và kỹ năng cơ bản theo tiêu chuẩn quốc tế. 

•       Tin học

•       Kỹ thuật Truyền thông và Tin học 

•       Kỹ thuật cơ khí và hệ thống thông minh

•       Khoa học Kỹ thuật

Trường Đại học :

Trường Đại học Tin học và Kỹ thuật

Trường Đại học này thực hiện nghiên cứu và giáo dục, và phát triển. Mục tiêu là để tạo ra và hệ thống hóa khoa học và công nghệ thực tiễn mới liên quan tới Khoa học Truyền thông Toàn diện. Từ đó hiện thực hóa một xã hội truyền thông tiên tiến nơi mà mọi người sống hòa thuận với nhau. 

•       Tin học

•       Kỹ thuật Truyền thông và Tin học 

•       Kỹ thuật cơ khí và hệ thống thông minh

•       Khoa học Kỹ thuật

Trường Đại học Hệ thống thông tin

Trọng tâm nghiên cứu của trường đại học này bao gồm một loạt các nghiên cứu trong thiết kế, xây dựng, quản lý và đánh giá các hệ thống thông tin cũng như mối quan hệ của họ với con người và xã hội.

•       Hệ thống Truyền thông của con người 

•       Tin học và Trí tuệ Xã hội 

•       Hệ thống Mạng Thông tin

•       Nguyên tắc cơ bản của Hệ thống Thông tin